Piano-oppilas esiintyy

Tietosuojaseloste

LAPIN PIANOSEURA RY:N TIETOSUOJASELOSTE

 1. REKISTERIN PITÄJÄ
  Lapin pianoseura ry
  Maakuntakatu 16 B 2
  96200 Rovaniemi
  katri.sako-arias@rovaniemi.fi

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Maria Ala-Hannula
  maria.ala-hannula@rovaniemi.fi

 3. Rekisterin nimi
  Lapin pianoseuran jäsenrekisteri

 4. Rekisteröidyt
  Suorat jäsenet, kannatusjäsenet ja mahdolliset kunniajäsenet.

 5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
  Henkilötietoja käytetään yhdistyksen toiminnan viestittämiseen ja kokouksiin kutsumiseen. Liittyessään jäseneksi henkilö antaa tähän suostumuksensa.

 6. Käsiteltävät henkilötiedot
  Jäsenrekisterissä käsiteltävät henkilötiedot ovat nimi- ja yhteystiedot.

 7. Säännönmukaisen tietolähteet
  Rekisteröityjen tiedot tulevat heiltä itseltään.

 8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
  Tietoja ei luovuteta muille tahoille ilman rekisteröityjen erillistä suostumusta.

 9. Tietojen suojaus
  Henkilötiedot pidetään käyttäjätunnuksen ja salasanan suojaamassa laitteessa.

 10. Tietojen käsittelyn kesto
  Henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan (1 vuosi) sekä osallistujalistoja kirjanpitolain mukaan 6 vuotta.

 11. Tietojen käsittelijät
  Henkilötietoja käsittelevät Lapin pianoseuran hallituksen jäsenet. Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
  Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

 13. Rekisteröityjen oikeudet
  Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:
  Tarkastusoikeus, eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää oikaisemaan tietonsa. Vastustamisoikeus, eli oikeus vastustaa henkiötietojensa käsittelyä. Poisto-oikeus, eli pyytää poistamaan tallennettuja tietoja rekisteristä. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. Valitusoikeus, eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että tietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 14. Yhteydenotot
  Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

 15. Muutokset tietosuojaselosteeseen
  Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyviin selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta päivityksen.

2022 © Lapin pianoseura ry
TietosuojaselosteSäännöt